CV, publikacijos

Išsilavinimas psichologijos srityje:

Klinikinės psichologijos magistrė (1997, Vilniaus universitetas)

Socialinių mokslų daktarė (2001, Vilniaus universitetas)

Pareigos universitete:

Nuo 2002 m. – Psichologijos institutas, docentė

Nuo 2013 m. – Vyriausioji mokslo darbuotoja

Kitos pareigos:

Nuo 2008 m. – direktorė, UAB Vadybos ir psichologijos institutas

Universitete dėstomi dalykai:

Positive thinking skills training

Organizacinė psichologija

Kognityvinė – elgesio psichoterapija (magistrantams)

Krizių ir traumų psichologija (magistrantams)

Komercijos psichologija (magistrantams)

Verslo psichologijos teorija ir praktika (doktorantams)

Emocijų raiškos ypatumų ir emocinių sutrikimų įvairovės šiuolaikinė samprata ir tyrimų metodologija (doktorantams)

Mokslinių tyrimų sritys:

Psichologiniai gyvenimo kokybės veiksniai

Psichologinis kapitalas

Pozityvi organizacinė elgsena

Moksliniai darbai

Dirzyte Aiste. Relationship between Lithuanians’ Attitudes Towards Life, Emotional States, and Suicidal Ideation //American International Journal of Contemporary Research. New York : CPI. ISSN 2219-1933. Vol. 4, No. 8; August 2014, p. 29-39.

Dirzyte Aiste. Can satisfied with life people be unwilling to live? // Journal of Psychology and Behavioral Science. American Research Institute for Policy Development. ISSN: 2374-2380. 2014, Vol. 2, No. 3, p. 01-10.

Dirzyte A., Gineitiene Z., Remenyte V. Benefits of Corporate Social Responsibility: Lithuanian Case. // Public Administration and Civil Service: Scientific Analytic Journal. Астана: Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Мемлекеттiк басқару академиясы. ISSN 1994-2370. [№] 3 (2014), p. 246-250.

Dirzyte A., Gineitiene Z., Remenyte V. Corporate Social Responsibility: Returns of Investment and Organizational Effectiveness // Perspectiva  Academica, ISBN 978- 9975, vol. V 2014, Chisinau, Moldova.

Diržytė Aistė et al. Subjective Well-being of Employees of Statutory organizations // Public Policy and Administration, ISSN 1648-2603, 2014, T. 13, Nr. 2 / 2014, Vol. 13, No 2, p. 307–317.

Diržytė, Aistė. Well – being at work: What makes a difference? // European Scientific Journal. /European Scientific Institute. ISSN: 1857 – 7881. December 2013, Vol.2, p. 503-512.

Diržytė, Aistė. Research on positivity and psychological capital at science and study institutions in the USA // Intelektinė ekonomika : mokslo darbų žurnalas = Intellectual economics : scientific reserch journal / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vroclavo universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2013, t. 7, Nr. 3(17), p. 389-395.

Diržytė, Aistė; Patapas, Aleksandras; Smalskys, Vainius; Udavičiūtė, Viktorija. Relationship between organizational commitment, job satisfaction, and positive psychological capital in Lithuanian organizations // International Journal of Business and Social Science. New York : Center for Promoting Ideas (CPI). ISSN 2219-1933. Vol. 4, no. 12 (2013), p. 115-122.

Diržytė, Aistė; Patapas, Aleksandras; Smalskys, Vainius. What personality traits make an effective leader? // International Journal of Arts and Commerce. South Shields : Center for Enhancing Knowledge. ISSN 1929-7106. 2013, vol. 2, no. 10, p. 125-131.

Gineitienė, Zinaida; Diržytė, Aistė; Remenytė, Vita. Corporate social responsibility as a competitive advantage tool // AVADA 2013: current interdisciplinary research in management and administration, Vilnius-Net / Academic Association of Management and Administration. Vilnius : Academic Association of Management and Administration, 2013. ISBN 9786099546810. P. 17-26.

Bereznaja, Valentina; Diržytė, Aistė. Job Motivation with Foreigners Granted Asylum // Europäische Fachhochschule = European Applied Sciences. Stuttgart : ORT Publishing. ISSN 2195-2183. № 1, vol. 1 (2013), p. 166-169.

Diržytė, Aistė. Lithuanian Residents’ Well-being, Mindfulness, and Psychological capital // SOCIN 2013 : International interdisciplinary conference on social innovations “Social innovations : theoretical and practical insights” [elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2013. ISBN 9789955195887. p. 112-113.

Diržytė, Aistė. Tėvų ir globėjų atjautos vaikams ugdymas naudojant kognityvinę terapiją // Rūpi vaikai – padėkim tėvams : tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2013 m. gruodžio 6 d. : konferencijos medžiaga / Vilniaus universitetas. Filosofijos fakultetas. Psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centras. Vilnius : VU l-kla, 2013. ISBN 9786094592607. P. 26.

Diržytė, Aistė; Patapas, Aleksandras. Vartotojų pasitenkinimo viešojo sektoriaus paslaugomis ypatumai // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2013, t. 13, Nr. 4, p. 557-566.

Diržytė, Aistė; Sabaitytė, E.; Patapas, Aleksandras. Value – based education and interventions: importance to society // Мемлекеттiк : басқару жəне мемлекеттiк қызмет ғылымu-талдау журналы = Государственное управление и государственная служба : научно-аналитический журнал = Public administration and civil service : scientific analytic journal. Астана :Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Мемлекеттiк басқару академиясы. ISSN 1994-2370. [№] 4 (2013), p. 143-148.

Diržytė, Aistė; Patapas, Aleksandras. Viešojo sektoriaus darbuotojų pasitenkinimo darbu ypatumai // Public Administration in Central Europe : in search of tradition, 2013 [elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolas Romeris Universitety, 2013. ISBN 9789955196037. P. 16-17.

Rita Bandzevičienė, Sandra Birbilaitė, Aistė Diržytė. Kriminalinės policijos pareigūnų stresas, įveika ir vidinė darna // Socialinių mokslų studijos, 2010, 4(8), ISSN 2029-2236, p. 21-37.

Aistė Diržytė, Rita Bandzevičienė, Vidminas Dauderys. Dirbančiųjų su neįgaliaisiais vidinės darnos, gyvenimo kokybės ir streso įveikos ypatumai // Socialinių mokslų studijos, 2010, 4(8), ISSN 2029-2236, p. 7-20.

Aistė Diržytė, Aleksandras Patapas, Rasa Mikelionytė. Viešojo ir privačiojo sektorių vadovų darbo motyvacijos ypatumai. // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration : mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2010, Nr. 34, p. 122-138.

Aistė Diržytė. The Principles of Peace of Mind in Business //  “Verslo psichologijos problemos” : tezės, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010. ISBN 9789955880639. P. 6-7.

Ingrida Baranauskienė, Aistė Diržytė, Aistė Valaikienė. Relation of psychosocial job factors with job satisfaction, quality of life, sense of coherence among correctional institution officers// Socialiniai tyrimai, 2010, 18, p. 29-40.

Diržytė A. Psichikos sveikatos apsauga Europos Sąjungos teisminėse institucijose. III pasaulio lietuvių psichologų konferencija, 2006 m.,  Vilniaus universiteto Lietuvos psichologų sąjunga, ISBN: 9986-19-906-9.

Diržytė A., Vrubliauskaitė K., Patapas A. Cognitions of Lithuanian Juvenile Offenders // Jurisprudencija, 2006, Nr. 82, p. 21-26.

Diržytė A. Pataisos įstaigų personalo kvalifikacijos tobulinimo gairės // Alternatyviomis bausmėmis nuteistųjų asmenų socialinė integracija probleminiuose regionuose. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2005.  ISBN 9955-9324-3-0

Čėsnienė I., Diržytė A. Nepilnamečių liudytojų parodymų baudžiamosiose bylose psichologinis vertinimas // Jurisprudencija, 2005, 67 (59), p. 39-45.

Bandzeviciene R., Dirzyte, A., Patapas. Innovation and policy learning: Lithuanian case study. Breaking New Ground: Innovation in the Public Sector. Proceedings of International conference 22-23 September 2005, University College Cork, p.26-38.

Bandzevičienė, R., Dauderys, V., Diržytė, A., Patapas, A. What is innovation: summary of Interviews of Policy Makers of Lithuania. Innovation in Public Sector. Publin Scientific Proceedings-1:Haifa U-ty, Haifa, 2004. P. 34-52.

Diržytė A.. Psichologinės traumos // Kaliningrado tranzitas Europos Sąjungos kontekste. Vilnius, 2004. – 66 p., ISBN 9955-563-50-8.

Diržytė A., Patapas A. The Relationship between Organizational Climate and Effectiveness in Lithuanian Government // Viešoji politika ir administravimas. Vilnius, 2003, Nr. 6., p. 37-43.

Diržytė A., Patapas A. Terorizmo sociopsichologiniai ypatumai // Jurisprudencija. Vilnius, 2003, Nr. 38 (30), p. 30 – 38.

Boguševičiūtė, A. Diržytė, A. Boguševičius. Moterų dalyvavimo atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programoje motyvai // Medicina. Kaunas, 2003, 39 tomas, Nr. 10, p. 1007-1015.

Diržytė A., Patapas A., Limantaitė E. Religious Beliefs, Sense of Coherence and Well Being of Lithuanian Students // Socialinis darbas. Vilnius, 2003, Nr. 1 (3), p. 15 – 22.

Diržytė A., Milašienė V.. Relationship Between Activated Early Maladaptive Schemas and Weakened Immune System. // Psichologija. Mokslo darbai, Vilnius, 2002, 25, p. 43-52.

Diržytė A., Milašienė V.. Early Maladaptive Schemas: Risk Factors for Immune Alterations? // Lietuvos psichologijos akiračiai. Vilnius: VU, 2002, 307 p. ISBN: 9986-19-487-3.

Diržytė, D. Gailienė, V. Milašienė, L. Griciūtė. Krūties vėžiu sergančių pacienčių ląstelinio imuniteto ir kognityvinių schemų ryšys bei tarpusavio priklausomybė // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius, 2001, 2 (26), p. 69 – 72.

Diržytė, D. Gailienė, V. Milašienė, V. Norkienė. Psichologinė onkologinės ligos įveika ir ląstelinis imunitetas pirminės hospitalizacijos atveju // Medicinos teorija ir praktika. Vilnius, 2001, 3 (27), p. 129-133.

Bandzevičienė, R.; Diržytė A.; Dauderys, V. Innovation in service for te elderly: Publin WP5 Lithuanian case study. Oslo: NIFU STEP, 2005. 45 p.: iliustr. (Innovation in the public sector).

R. Bandzeviciene, A. Dirzyte, A., Patapas. Innovation and policy learning: Lithuanian case study. Breaking New Ground: Innovation in the Public Sector. 2005, University College Cork, Cork, Ireland.

A. Zaborskis, L. Šumskas, N. Žemaitienė, A. Diržytė. Lietuvos moksleivių gyvenimo būdas ir sveikata. Vilnius: Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos leidybos centras, 1996. – 124.

A. Zaborskis, N. Žemaitienė, A. Diržytė. Tarptautinis moksleivių sveikatos ir elgesio tyrimas // Lietuvos pediatrų draugijos V suvažiavimo darbai. Vilnius, 1995.

A. Zaborskis, L. Šumskas, N. Žemaitienė, A. Diržytė. Lietuvos ir kitų šalių moksleivių sveikatos ir elgesio palyginimas // Socialiniai mokslai: Sociologija, 1995, 2 (3), 90-94.

A. Zaborskis, N. Žemaitienė, L. Šumskas, A.Diržytė. The WHO Cross National Survey on Health Behaviour among School Aged Children in Lithuania // 100 Years of Independent Chair of Public Health at the University of Tartu, Tartu, 1995.

A. Zaborskis, N. Žemaitienė, L. Šumskas, A. Diržytė. Smoking among Lithuanian Schoolchildren: Results from Cross National Survey on Health Behaviour among School Aged Children (HBSC) // Smoke free Europe. Conference on Tobacco and Health. Helsinki, Finland, 1996.

Diržytė A. Linking the CINDI Children’s Programme with other WHO Projects for Children // Healthy Children in Healthy Families. Report of the Meeting of the Working Group. WHO Regional Office for Europe, 1994.

Vadovėliai, metodiniai darbai:

Diržytė, Aistė; Vrubliauskaitė, Kristina. Mokymų programa ir vadovas karštosios linijos 116 000 operatoriams ir atvejų vadybininkams. Vilnius : Vadybos ir psichologijos institutas, 2013. 260 p.

Diržytė, Aistė; Sondaitė, Jolanta; Norvilė, Natalija; Čėsnienė, Ilona; Justickis, Viktoras; Raižienė, Saulė; Mažeikienė, Aistė; Valickas, Andrius; Pilkauskaitė Valickienė, Rasa. Verslo psichologija : vadovėlis / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 233 p. : lent. ISBN 9789955193630.

Visockas, Evaldas; Diržytė, Aistė; Žukauskaitė, Judita; Uscila, Rokas. Delinkventinio nepilnamečio ir nukentėjusiojo mediacijos vadovas : [elektroninis išteklius]. Vilnius : Policijos departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos, 2011. 90 p. : iliustr, lent. ISBN 9789955606147.

Sondaitė J., Diržytė A., Bandzevičienė R. Verslo psichologų praktika. ISBN 978-9955-19-333-3. Vilnius, 2011.

Diržytė A. Viešųjų programų ir projektų rengimas ir valdymas //  Viešasis valdymas (ats. red. Vainius Smalskys). Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. 387 psl., 280-293. ISBN 978–9955–19–185-8.

Diržytė A., Patapas A. Viešųjų pirkimų proceso valdymas. //Viešasis valdymas (ats. red. Vainius Smalskys). Vilnius: MRU leidybos centras, 2010. 387 psl., 305-321. ISBN 978–9955–19–185-8.

Diržytė A. Nepilnamečių teisės pažeidėjų asocialių mąstymo schemų korekcija// Nepilnamečių justicija Lietuvoje: teorija ir praktika, Vilnius, 2007, p. 137-158,  IS BN 978-9955-668-94-7.

Diržytė, Aistė. Šypsosies pasauliui, ir pasaulis šypsosis Tau: pozityvaus mąstymo formavimas. Vilnius: Vaibra, 2008. 82 p..

Diržytė A., Birbilaitė S. Krizių psichologijos praktikumas. Elektroninis išteklius. Vilnius, 2008.

Diržytė, Aistė. Nuteistųjų psicho-korekcinis konsultavimas. Vilnius: Vaibra, 2007. 111 p..

Diržytė A., Jusienė R. ir kiti. Verslo psichologija: vadovėlis. Vilnius, 2007.

Diržytė A., Raižienė S. ir kiti. Žmogiškieji ištekliai versle. Elektroninis išteklius. Vilnius, 2007.

Diržytė A. Pradėti iš naujo: Nuteistųjų psichologinis – ugdomasis konsultavimas. Vilnius, 2006. – 170 p.

Diržytė A., Klimantavičiūtė L., Jakimavičienė V. Karjeros pradžiamokslis. Vilnius, 2004. – 88 p.

Diržytė A., Žiugždaitė S., Žemaitienė R. Paslapties link (vadovėlis VIII klasei) // (programą parengė R. Bieliauskaitė) Vilnius, 2000.

Diržytė A. Psichologinis gydytojo ugdymas. // Psichologijos dėstymas: principai ir metodai. Metodinė priemonė dėstytojams. Sudarytoja – R. Sargautytė. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 1999. – 45 p.

Teksto vertimai:

Diržytė, Aistė (vert.). Įveikite menką savigarbą / M. Fennell ; iš anglų kalbos vertė Aistė Diržytė. Vilnius: Vaga, 2014. – 312 p. ISBN 7502351.

Diržytė, Aistė (vert.). Moterys, kurios nerimauja per stipriai : kaip nustoti jaudintis ir nerimauti, kad nesugriautumėte savo gyvenimo / Holly Hazlett-Stevens ; iš anglų kalbos vertė Aistė Diržytė. Vilnius : Vaga, 2013. 176 p. ISBN 9785415023202.

“Gyvenimas be baimės” (baimės įveikimo psichologiniai mechanizmai) / Dr. Brenda Shoshanna; iš anglų kalbos vertė Aistė Diržytė. Vilnius, Vaga, 2010, 255 p., ISBN: 7502172.

„Moterys, kurios myli per stipriai “ (socialinių – emocinių priklausomybių psichologija) / Robin Norwood; iš anglų kalbos vertė Aistė Diržytė. Vilnius, Vaga, 2009 m., 328 p., ISBN: 7502098.